MTMT a Pécsi Tudományegyetemen

A Magyar Tudományos Művek Tára kezelésével és feltöltésével kapcsolatos információk

mtmt banner

 MTMT2 INDULÁS

2018. november 1-jén elindulat az MTMT 2 adatbázis!

Az MTMT Központ kérése, hogy első belépés előtt olvassák el a szerzőknek szóló útmutatót.

Amennyiben kérdésük, kérésük lenne, forduljanak adatbevivőjükhöz!

Az MTMT adminisztrátorok tervezik, hogy tartanak adatbázis bemutatót, oktatást.

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

 

PTE-s szerzőknek ingyen publikálási lehetőség az Akadémiai Kiadó indexelt folyóirataiban!

 

Az Akadémiai Kiadó és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött Open Access licensz-szerződés keretében az Egyetem jogosult 2017-ben és 2018-ban 30-30 cikket a kiadó lapjaiban szabad hozzáféréssel, vagyis Open Access módon megjelentetni. Ennek értelmében az Egyetem a PTE szerzői cikkeinek első közzétételét támogatja, így a publikációk időbeli, térbeli és terjedelmi korlátozások nélkül elektronikusan - teljes szövegűen - hozzáférhetővé válnak.

A támogatás igénylésének a feltételei, a szerződésben foglalt folyóiratlista és az igénylő űrlap megtalálhatóak a Könyvtár honlapján.

További információkért forduljon könyvtárunkhoz:

Fekete Rita (PTE EK TK, Oktatás- és Kutatástámogató Osztály) fekete.rita@lib.pte.hu; 28042-es mellék
Fölkerné Csernyik Rita (PTE EK TK, Oktatás- és Kutatástámogató Osztály) csernyik.rita@lib.pte.hu; 28029-es mellék

 

Tisztelt Szerzők, Oktatók, Kutatók, Hallgatók!

Az MTMT Koordinációs Testülete döntése értelmében az MTMT2-re való átállás 2017. június 1-jén kezdődő és július 31-vel végződő időszakban történik meg.

A bevezetés feltétele a funkcionális, teljesítmény-, biztonsági és ergonómiai tesztek sikeres elvégzése. A pontos átállás ideje a tesztek után realizálódik. Az MTMT2-re való átálláskor a jelenlegi adatbázisa leáll, de továbbra is elérhető lesz (csak a keresési funkciók működnek, szerkesztésre nem lesz lehetőség).
Az átállás részleteiről a https://mtmt2.mtmt.hu/system/files/mtm2-sw-atallas.pdf található további információ.

Elérhető az MTMT2 gyakorló változata, melyben ki lehet próbálni a működést: https://mtmt2.mtmt.hu/ Ezen a felületen tájékoztató és oktatási anyagok is elérhetőek.

Amint az átállás pontos időpontja biztossá válik, az mtmt.lib.pte.hu oldalon közzétesszük.

 

Lezajlott az Akadémiai Kiadó Információs Napja

Az előadások hamarosan elérhetőek lesznek a  PTE Open Access Publishing Iroda honlapján

További információk:

Fekete Rita - 72/501-500/28042 mellék; e-mail: fekete.rita@lib.pte.hu
Fölkerné Csernyik Rita - 72/501-500/28029 mellék; e-mail: csernyik.rita@lib.pte.hu

 Az esemény képei elérhetőek a Könyvtár Facebook oldalán

 

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége fokozatszerzéshez, pályázathoz tudományos műveinek MTMT-be történő rögzítéséhez, ellenőrzéséhez, átvizsgálásához, tudományos teljesítményéhez kapcsolódó mutatószámok számításához, kérem legalább 2-3 héttel a határidő lejárta előtt vegye fel a kapcsolatot kijelölt adatkezelőjével vagy kari adminisztrátorával!
Köszönjük.
MTMT adminisztrátorok

 

2016.10.27.

Folyóiratrangsor adatokkal kapcsolatos fontosabb változások:

1. A SCImago több új folyóiratot is felvett a listára.
2. A SCImago egyes folyóiratok adatait újra számolta.
3. A rangsorban megjelentek olyan konferenciákhoz köthető tételek is, amelyek nem kerültek bele a kvartilisek számításába.
4. Az MTMT felületén a továbbiakban nem tüntetik fel a folyóiratoknak a szakterületi rangsorban elfoglalt pozícióját (pl.: Folyóirat szakterülete: Oceanography helyzete: 13/115).
5. A korábbiaktól eltérően nem jelzik a kvartilisek számítási módszerét.

Változatlan:
A bejelentkezés után a szerzők minden találati lista felső szélén lévő "Értékelő adatok" linkkel megjeleníthetnek a lista adatait összefoglaló táblázatot, az utóbbi 5 évre és a SCImago értékelő adatok első hozzáférhető évétől számított időtartamra is.

Arra kérnénk mindenkit, hogy tájékozódjatok a változásokról. Elérhetőség: https://www.mtmt.hu/sites/default/files/utmutatok/szakteruleti_folyoiratrangsor_az_mtmt-ben_20161025.pdf

 

2016.05.05.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!
Tisztelt MTMT-felhasználók!

 

Impakt Faktor és Q érték számláló program

Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészült a Folyóirat rangsor számláló program, mely a Q értékek kiszámítását teszi könnyebbé. A szolgáltatás az Impakt Faktor számláló programba lett beépítve. A program elérhető az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont honlapjáról vagy a PTE-MTMT oldalról.

 

2016.03.03.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!
Tisztelt MTMT-felhasználók!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészült egy Impakt Faktor számláló program. Ezt a szolgáltatást a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont azért készítette, hogy az Önök műveinek Impakt Faktor értékének számítását megkönnyítse.
 

2016.04.13.

Vannak olyan tanulmánykötetek, melyek több szerző tanulmányait tartalmazzák, de nincs feltüntetve a könyvön a szerkesztő neve.

Az MTMT-ben ha üresen hagyjuk a szerkesztő és a szerző mezőket, a mentés során hiányos adatúként kezeli a rekordot a rendszer.
Helytelen felviteli mód:
- ha & jelet írunk a „Szerkesztő” mezőbe (ebben az esetben jóvá lehet hagyni a művet)
- ha a tanulmányok szerzőit visszük fel, mint az egész kötet szerzőit (a szerzők tudománymetriai táblázatában többször megjelenik a rekord).
MEGOLDÁS:
A helyes felviteli mód: a szerkesztő mezőbe az [sn] kerül beírásra.

 
2016.01.26.
Tisztelt Oktatók, Kutatók!
Tisztelt MTMT-felhasználók!
Az MTMT-ben a mai napon néhány változás történt, az egyik legfontosabb:
"Általános táblázat" neve "Összefoglaló táblázat" lett, és a táblázatban a H-index már nem kerül megjelenítésre.
A H-index néhány osztály táblázatában benne maradt: III-IV-V-VI-VII-VIII, X osztályoknál. A szerzői felületről belépve, a bal felső részen van a "Táblázatválasztás", majd a felugró táblázat bal felső sarkában a fenti osztályok valamelyikét kell kiválasztani. A táblázatválasztást utána nem kell jóváhagyni.
 
2016.01.12.
Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!

A Thomson Reuters cégnek Web of Science (WoS) adatbázisából történő forrás és idéző közlemények importálása visszaállításra került az MTMT-be. Emellett az MTMT Központi Adminisztrátorok által használható xml idéző letöltés is reaktiválásra került, melynek segítségével első lépésként januárban minden intézmény esetében elvégzik a 2015-ös adatok átemelését. Ezért idézőket a WoS-ból nem érdemes a szerzőknek és az intézményi adminisztrátoroknak fájlfeltöltéssel importálni. 

 

2015.11.04.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!

 

A tudománymetriai adatokat tartalmazó táblázatban a teljes tudományos közlemények közé sorolható művek esetében fontos figyelni publikációk felvitelekor a következőkre:

 

- Könyvrészlet típusú művek esetében nem csak az első, hanem az utolsó oldalszám mező kitöltése is fontos.

- Könyv típusú befoglaló művek esetében: a terjedelmi adat megadása szintén erősen javasolt. Az adatbeviteli űrlapon ez nem kötelezően kitöltendő mező, de tudománymetriai szempontból fontos adat, így a publikáló szerző érdeke annak bevitele. Ezt jól bizonyítja, hogy egyes tudományos osztályoknál a könyvrészlet típusú művek csak akkor kerülnek a fent említett teljes tudományos művek közé, ha a befoglaló mű terjedelmi adata meg van adva és az elér bizonyos oldalszámot. A IX. tudományos osztály esetében ez 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet)  jelent.

 

2015.11.02.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!


A Thomson Reuters cégnek Web of Science (WoS) adatbázisából forrás és idéző közlemények jogszerű feltöltésére korábban kötött szerződés 2015 júniusában lejárt. Ezt követően az MTMT türelmi időt kapott újabb szerződés megkötésére. A türelmi idő október végével lejárt. Újabb WoS rekordok elhelyezése az MTMT-ben 2015. November 1-től jogszerűen nem lehetséges. Az MTMT-nek nincs forrása újabb szerződés megkötésére, ezért az adatbázis szerzői jognak megfelelően az MTMT-ben a WoS import funkciói megszűnnek.
Az MTMT vezetése minden tőle telhetőt megtesz a jogszerű importálási lehetőség helyreállításáért.
Amíg ezt nem sikerül elérni, szíves türelmüket kérjük.
Az MTMT vezetése

 

2015.09.06.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!


Az Impakt Faktor használatával kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az Impakt Faktor (IF) kezelése 2015. június 30-tól megváltozott. Az MTMT országos előfizetése a Journal Citation Reportra, ahonnan korábban az Impakt Faktort meg lehetett szerezni, júniusban lejárt és meghosszabbítására nincs forrás. Az előfizetés hiánya miatt az Impakt Faktor értékeket az MTMT-ben sem a nyilvánosság, sem a szerzők, sem pedig a 4,5,6-os MTMT-adminisztrátorok nem láthatják a továbbiakban.

 

A Pécsi Tudományegyetem viszont rendelkezik 2015. december 31-ig érvényes JCR-előfizetéssel, és folyamatban vannak a tárgyalások ennek a 2016-os évre vonatkozó megújításáról, ezért az IF értékek továbbra is elérhetőek a PTE oktatói és kutatói számára az alábbi címeken:

 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/


http://aok.pte.hu/library/index.php?page=impaktfaktor

 

Megjegyzés:
Az IF értékek semmilyen formában nem jelenhetnek meg az MTMT-s listákon, tekintettel arra, hogy az MTMT már nem előfizetője a JCR-nek. Javasoljuk tehát, hogy a szerzők csak saját nyilvántartásukban vezessék az IF értékeket.
 
További tájékoztatást az IF értékekről az 
mtmt.admin@lib.pte.hu címen kérhetnek.

Üdvözlettel:

 

Dr. Füzes Barnabás

osztályvezető

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

Tájékoztató és Kutatástámogató Osztály

 

 

2015.08.18. A szerző kézi adatfelviteli eljárásának és űrlapjainak módosítása 

https://www.mtmt.hu/sites/default/files/valtozasjegyzekek/rn_6.2.5.pdf

 

 

Adatfelviteli folyamatábra (érvényes 2015.02.19-én)

MTMT adatbázis épites, adatfelvitel

 

 

Közzétettük megújult tájékoztató oldalainkat, ahol a Magyar Tudományos Művek Tára kezelésével
és feltöltésével kapcsolatos információkat találhatják.  

2015. február 5.