MTMT a Pécsi Tudományegyetemen

A Magyar Tudományos Művek Tára kezelésével és feltöltésével kapcsolatos információk

mtmt banner

Tisztelt Oktatók, Kutatók, PhD hallgatók!

 
A Pécsi Tudományegyetem megítélésében fontos szerepet játszik a tudományos publikációs tevékenység bemutatása. Ennek országosan elfogadott formája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő adatrögzítés. Az ezzel kapcsolatos teendőket az 1/2016-os rektori utasítás szabályozza.
 
Az MTMT-ben történő adatfeltöltéssel kapcsolatban legyen tekintettel arra, hogy az új adatokat folyamatosan fel kell tölteni és mindenképpen be kell vinni a legalább a 2007 január 1. után megjelent publikációk adatait.
 
Az MTMT-ben eddig nem regisztrált oktatók és kutatók legyenek szívesek regisztrálni az MTMT honlapján. A regisztráció során kérjük, hogy a munkahely (Pécsi Tudományegyetem) kiválasztása után adják meg (válasszák ki a hierarchikus listából) a szervezeti egységet is, ahová tartoznak. (A regisztráció során csak egy szervezeti egység kiválasztása lehetséges, az esetleges többszörös egységeket az adminisztrátorok rögzítik.)
 
Amennyiben már regisztrált, de a jelszavát nem ismeri, akkor a www.mtmt.hu honlapon a belépés oldalon található emlékeztető segítségével a felhasználónevét beírva kaphat új jelszót. 
 
Ha felhasználónevét nem ismeri, arról levélben érdeklődhet a mtmt.admin@lib.pte.hu e-mail címen. 
 
Az adatbázis nem tartalmazhat duplumokat (többszörösen rögzített publikációkat). A duplumok ugyanis hamis adatsorokat és az egyetem számára előnytelen statisztikát eredményeznek. Úgyhogy kiemelten fontos, hogy a társszerzők által bevitt adatok ne szerepeljenek többszörösen. Az adatbevitelnél ezért elõször ellenőrizni kell, hogy egy másik társszerzõ nem vitte-e már be az adatokat. Ha igen, akkor a már bevitt rekordok csatolásával tudja azokat a saját szerzői listájában is megjelentetni. Ha duplumokat talál, kérjük, hogy törölje azokat! Amennyiben a törlés valamilyen okból nem sikerül, a kari adminisztrátortól vagy a saját adatkezelőjétől kérhet segítséget.
 
Idegen nyelvről fordított művek esetében a mű adatait a kötelezően kitöltendő mezőkben legyenek szívesek rögzíteni. A "Szerző" mezőbe az eredeti mű szerzője kerüljön, a "Fordító" mezőbe pedig a mű fordítója.
Egyéb további szerzőségnél is hasonlóan járjon el.
 
Az adatbevitel után adatait nyilvánossá kell tennie. Ezt úgy teheti meg, hogy a belépés után megjelenõ „Szerzői adatlapon” adatainak érvényességi dátumát megadja. Ez aznapi, illetve múltbeli dátum lehet. Ha nem adja meg adatainak érvényességi dátumát,  akkor műveit - azok közül is azokat, melyek egyenként már jóváhagyott státuszba kerültek -  nem lehet listázni, illetve nem lehet az egyetem statisztikáiban felhasználni.
 
Ne feledjék, hogy az MTMT-ben rögzíteni kell azt is, hogy a műveket milyen minőségükben (melyik intézmény melyik alegységéhez köthetõen) publikálták. Az MTMT-ben található intézményi hozzárendelés funkciójának szerepe, hogy a rekordok azokhoz a szervezeti egységekhez legyenek csatolva, ahol a szerzők az adott évben tevékenykedtek, s kutatásuk eredményeként az intézet vagy tanszék nevének feltüntetésével jelentették meg a publikációikat. Az intézményi affiliáció feltételeiről tájékozódjon kari adminisztrátoránál. A hozzárendelést MTMT felhasználóként Ön is el tudja végezni. Nem kell mást tennie csak megnyitni a "Javítható szerzői listát” kiválasztani az adott publikációt, megnyitni a „Szerkesztést” és a „Szerzői hozzárendelés”-nél a név mellett kiválasztani a megfelelő intézményt.
 
Az adatfelvitelben további segítséget az adatkezelőjétöl vagy a kari adminisztrátortól kérhet.
 
PTE MTMT adminisztráció