MTMT a Pécsi Tudományegyetemen

A Magyar Tudományos Művek Tára kezelésével és feltöltésével kapcsolatos információk

mtmt banner

Az MTMT új szoftverrendszerére való átállás elvégzésére a Koordinációs Testület a 2017 június-júliusi időszakot határozta meg.
Mivel a tesztelések eredményei nem bizonyították az új szoftverrendszer problémamentes működését, az átállás július végéig való sikeres befejezése nem oldható meg. Az átállást későbbi időpontra halasztottuk. Az átállásra kitűzött legkorábbi új időpont 2017 novembere. Az új időpontról az MTMT adatait használó szervezetekkel történő egyeztetés után a Koordinációs Testület dönthet, várhatóan szeptemberben.

 

PTE-s szerzőknek ingyen publikálási lehetőség az Akadémiai Kiadó indexelt folyóirataiban!

 

Az Akadémiai Kiadó és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött Open Access licensz-szerződés keretében az Egyetem jogosult 2017-ben és 2018-ban 30-30 cikket a kiadó lapjaiban szabad hozzáféréssel, vagyis Open Access módon megjelentetni. Ennek értelmében az Egyetem a PTE szerzői cikkeinek első közzétételét támogatja, így a publikációk időbeli, térbeli és terjedelmi korlátozások nélkül elektronikusan - teljes szövegűen - hozzáférhetővé válnak.

A támogatás igénylésének a feltételei, a szerződésben foglalt folyóiratlista és az igénylő űrlap megtalálhatóak a Könyvtár honlapján.

További információkért forduljon könyvtárunkhoz:

Fekete Rita (PTE EK TK, Oktatás- és Kutatástámogató Osztály) fekete.rita@lib.pte.hu; 28042-es mellék
Fölkerné Csernyik Rita (PTE EK TK, Oktatás- és Kutatástámogató Osztály) csernyik.rita@lib.pte.hu; 28029-es mellék

 

Tisztelt Szerzők, Oktatók, Kutatók, Hallgatók!

Az MTMT Koordinációs Testülete döntése értelmében az MTMT2-re való átállás 2017. június 1-jén kezdődő és július 31-vel végződő időszakban történik meg.

A bevezetés feltétele a funkcionális, teljesítmény-, biztonsági és ergonómiai tesztek sikeres elvégzése. A pontos átállás ideje a tesztek után realizálódik. Az MTMT2-re való átálláskor a jelenlegi adatbázisa leáll, de továbbra is elérhető lesz (csak a keresési funkciók működnek, szerkesztésre nem lesz lehetőség).
Az átállás részleteiről a https://mtmt2.mtmt.hu/system/files/mtm2-sw-atallas.pdf található további információ.

Elérhető az MTMT2 gyakorló változata, melyben ki lehet próbálni a működést: https://mtmt2.mtmt.hu/ Ezen a felületen tájékoztató és oktatási anyagok is elérhetőek.

Amint az átállás pontos időpontja biztossá válik, az mtmt.lib.pte.hu oldalon közzétesszük.

 

Lezajlott az Akadémiai Kiadó Információs Napja

Az előadások hamarosan elérhetőek lesznek a  PTE Open Access Publishing Iroda honlapján

További információk:

Fekete Rita - 72/501-500/28042 mellék; e-mail: fekete.rita@lib.pte.hu
Fölkerné Csernyik Rita - 72/501-500/28029 mellék; e-mail: csernyik.rita@lib.pte.hu

 Az esemény képei elérhetőek a Könyvtár Facebook oldalán

 

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége fokozatszerzéshez, pályázathoz tudományos műveinek MTMT-be történő rögzítéséhez, ellenőrzéséhez, átvizsgálásához, tudományos teljesítményéhez kapcsolódó mutatószámok számításához, kérem legalább 2-3 héttel a határidő lejárta előtt vegye fel a kapcsolatot kijelölt adatkezelőjével vagy kari adminisztrátorával!
Köszönjük.
MTMT adminisztrátorok

 

2016.10.27.

Folyóiratrangsor adatokkal kapcsolatos fontosabb változások:

1. A SCImago több új folyóiratot is felvett a listára.
2. A SCImago egyes folyóiratok adatait újra számolta.
3. A rangsorban megjelentek olyan konferenciákhoz köthető tételek is, amelyek nem kerültek bele a kvartilisek számításába.
4. Az MTMT felületén a továbbiakban nem tüntetik fel a folyóiratoknak a szakterületi rangsorban elfoglalt pozícióját (pl.: Folyóirat szakterülete: Oceanography helyzete: 13/115).
5. A korábbiaktól eltérően nem jelzik a kvartilisek számítási módszerét.

Változatlan:
A bejelentkezés után a szerzők minden találati lista felső szélén lévő "Értékelő adatok" linkkel megjeleníthetnek a lista adatait összefoglaló táblázatot, az utóbbi 5 évre és a SCImago értékelő adatok első hozzáférhető évétől számított időtartamra is.

Arra kérnénk mindenkit, hogy tájékozódjatok a változásokról. Elérhetőség: https://www.mtmt.hu/sites/default/files/utmutatok/szakteruleti_folyoiratrangsor_az_mtmt-ben_20161025.pdf

 

2016.05.05.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!
Tisztelt MTMT-felhasználók!

 

Impakt Faktor és Q érték számláló program

Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészült a Folyóirat rangsor számláló program, mely a Q értékek kiszámítását teszi könnyebbé. A szolgáltatás az Impakt Faktor számláló programba lett beépítve. A program elérhető az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont honlapjáról vagy a PTE-MTMT oldalról.

 

2016.03.03.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!
Tisztelt MTMT-felhasználók!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészült egy Impakt Faktor számláló program. Ezt a szolgáltatást a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont azért készítette, hogy az Önök műveinek Impakt Faktor értékének számítását megkönnyítse.
 

2016.04.13.

Vannak olyan tanulmánykötetek, melyek több szerző tanulmányait tartalmazzák, de nincs feltüntetve a könyvön a szerkesztő neve.

Az MTMT-ben ha üresen hagyjuk a szerkesztő és a szerző mezőket, a mentés során hiányos adatúként kezeli a rekordot a rendszer.
Helytelen felviteli mód:
- ha & jelet írunk a „Szerkesztő” mezőbe (ebben az esetben jóvá lehet hagyni a művet)
- ha a tanulmányok szerzőit visszük fel, mint az egész kötet szerzőit (a szerzők tudománymetriai táblázatában többször megjelenik a rekord).
MEGOLDÁS:
A helyes felviteli mód: a szerkesztő mezőbe az [sn] kerül beírásra.

 
2016.01.26.
Tisztelt Oktatók, Kutatók!
Tisztelt MTMT-felhasználók!
Az MTMT-ben a mai napon néhány változás történt, az egyik legfontosabb:
"Általános táblázat" neve "Összefoglaló táblázat" lett, és a táblázatban a H-index már nem kerül megjelenítésre.
A H-index néhány osztály táblázatában benne maradt: III-IV-V-VI-VII-VIII, X osztályoknál. A szerzői felületről belépve, a bal felső részen van a "Táblázatválasztás", majd a felugró táblázat bal felső sarkában a fenti osztályok valamelyikét kell kiválasztani. A táblázatválasztást utána nem kell jóváhagyni.
 
2016.01.12.
Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!

A Thomson Reuters cégnek Web of Science (WoS) adatbázisából történő forrás és idéző közlemények importálása visszaállításra került az MTMT-be. Emellett az MTMT Központi Adminisztrátorok által használható xml idéző letöltés is reaktiválásra került, melynek segítségével első lépésként januárban minden intézmény esetében elvégzik a 2015-ös adatok átemelését. Ezért idézőket a WoS-ból nem érdemes a szerzőknek és az intézményi adminisztrátoroknak fájlfeltöltéssel importálni. 

 

2015.11.04.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!

 

A tudománymetriai adatokat tartalmazó táblázatban a teljes tudományos közlemények közé sorolható művek esetében fontos figyelni publikációk felvitelekor a következőkre:

 

- Könyvrészlet típusú művek esetében nem csak az első, hanem az utolsó oldalszám mező kitöltése is fontos.

- Könyv típusú befoglaló művek esetében: a terjedelmi adat megadása szintén erősen javasolt. Az adatbeviteli űrlapon ez nem kötelezően kitöltendő mező, de tudománymetriai szempontból fontos adat, így a publikáló szerző érdeke annak bevitele. Ezt jól bizonyítja, hogy egyes tudományos osztályoknál a könyvrészlet típusú művek csak akkor kerülnek a fent említett teljes tudományos művek közé, ha a befoglaló mű terjedelmi adata meg van adva és az elér bizonyos oldalszámot. A IX. tudományos osztály esetében ez 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet)  jelent.

 

2015.11.02.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!


A Thomson Reuters cégnek Web of Science (WoS) adatbázisából forrás és idéző közlemények jogszerű feltöltésére korábban kötött szerződés 2015 júniusában lejárt. Ezt követően az MTMT türelmi időt kapott újabb szerződés megkötésére. A türelmi idő október végével lejárt. Újabb WoS rekordok elhelyezése az MTMT-ben 2015. November 1-től jogszerűen nem lehetséges. Az MTMT-nek nincs forrása újabb szerződés megkötésére, ezért az adatbázis szerzői jognak megfelelően az MTMT-ben a WoS import funkciói megszűnnek.
Az MTMT vezetése minden tőle telhetőt megtesz a jogszerű importálási lehetőség helyreállításáért.
Amíg ezt nem sikerül elérni, szíves türelmüket kérjük.
Az MTMT vezetése

 

2015.09.06.

Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Tisztelt MTMT-felhasználók!


Az Impakt Faktor használatával kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az Impakt Faktor (IF) kezelése 2015. június 30-tól megváltozott. Az MTMT országos előfizetése a Journal Citation Reportra, ahonnan korábban az Impakt Faktort meg lehetett szerezni, júniusban lejárt és meghosszabbítására nincs forrás. Az előfizetés hiánya miatt az Impakt Faktor értékeket az MTMT-ben sem a nyilvánosság, sem a szerzők, sem pedig a 4,5,6-os MTMT-adminisztrátorok nem láthatják a továbbiakban.

 

A Pécsi Tudományegyetem viszont rendelkezik 2015. december 31-ig érvényes JCR-előfizetéssel, és folyamatban vannak a tárgyalások ennek a 2016-os évre vonatkozó megújításáról, ezért az IF értékek továbbra is elérhetőek a PTE oktatói és kutatói számára az alábbi címeken:

 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/


http://aok.pte.hu/library/index.php?page=impaktfaktor

 

Megjegyzés:
Az IF értékek semmilyen formában nem jelenhetnek meg az MTMT-s listákon, tekintettel arra, hogy az MTMT már nem előfizetője a JCR-nek. Javasoljuk tehát, hogy a szerzők csak saját nyilvántartásukban vezessék az IF értékeket.
 
További tájékoztatást az IF értékekről az 
mtmt.admin@lib.pte.hu címen kérhetnek.

Üdvözlettel:

 

Dr. Füzes Barnabás

osztályvezető

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

Tájékoztató és Kutatástámogató Osztály

 

 

2015.08.18. A szerző kézi adatfelviteli eljárásának és űrlapjainak módosítása 

https://www.mtmt.hu/sites/default/files/valtozasjegyzekek/rn_6.2.5.pdf

 

 

Adatfelviteli folyamatábra (érvényes 2015.02.19-én)

MTMT adatbázis épites, adatfelvitel

 

 

Közzétettük megújult tájékoztató oldalainkat, ahol a Magyar Tudományos Művek Tára kezelésével
és feltöltésével kapcsolatos információkat találhatják.  

2015. február 5.